Technologické postupy

 


PPG


Postup opravy pro 3-vrstvé perleťové vrchní laky
Bodové opravy s použitím rozstřikové techniky
1. Opravovanou plochu vyčistěte a opláchněte jemným odmašťovačem D837 DX330
– Spirit Wipe nebo ostrým odmašťovačem D845 DX310 pomocí papírové utěrky.
Na plochy s poškozením zasahujícím na holý kov nepoužívejte čističe obsahující
vodu nebo alkohol.
2. Poškozenou plochu dukladně zbruste pomocí rotační brusky (zdvih 5 mm)
s brusným papírem o hrubosti P180 – P320. Pro dosažení nejlepších výsledků
použijte během broušení černou kontrolní barvu.
3. Povrch s originálním lakem musí být zbroušen brusným papírem P320 nebo 3M
Soft Pad superfine.
4. Zbroušený povrch důkladně vyčistěte jemným odmašťovačem a zbytek setřete.
Nenechte odmašťovač na povrchu zaschnout.
5. Zamaskujte opravovanou plochu maskovacím papírem nebo antistatickou fólií.
Ponechte dostatečně velkou plochu pro aplikaci základů a plničů.
6. Na plochy zbroušené na holý kov aplikujte D831 bezchromátový reaktivní základ,
poté naneste D8018 Deltron 2K Greymatic UHS Prima bílá. Držte se
ve zbroušené ploše. Dodržujte potřebné odvětrání mezi vrstvami.
7. Po úplném zaschnutí plniče sejměte maskovací papír. Před tím, než budete
pokračovat, nechte díl zchladnout na okolní teplotu (20 - 25°C). Použijte černou
kontrolní barvu a zbruste pomocí rotační brusky (zdvih 3 mm) a brusiva s hrubostí
P400. Celou opravovanou plochu (originální čirý lak) zmatujte zvlhčenou rohoží
Scotch-Brite ultrafine a přípravným gelem např. 3M Matt Gel nebo 3M Prep &
Blend.
8. Dukladně vyčistěte zbroušený povrch s D8401 čističem na bázi vody s nízkým
obsahem VOC a zbytek setřete. Nenechte odmaštovac na povrchu zaschnout.
9. Přemístěte vozidlo do stríkacího boxu, pomocí ofouknutí vzduchem odstraňte
prach a otřete antistatickou utěrkou. Pokud jsou zde nějaká místa probroušená na
holý kov, použijte D8421 1K Aerosol Primer.
10. Aplikujte podkladový lak v jednotlivých vrstvách, každou vrstvu rozstříkněte do
okolní plochy. Pro zlepšení výsledku rozstřiku poslední vrstvy podkladového laku
jej naneste s T494 ředidlem Envirobase. Podkladový lak musí být kryvý.
Ponechte rovnoměrně zaschnout a před aplikací perleťové vrstvy otřete
antistatickou utěrkou.
11. Po zaschnutí podkladu naneste první vrstvu perleťové barvy na
podkladový lak s rozšírením opravované plochy přes okraj podkladového laku dále
do okolní plochy. Aplikujte kruhovými pohyby zbývající vrstvy perleťové barvy a
rozšiřujte dále do opravované plochy. Před další aplikací nechte každou vrstvu
perletě zcela zaschnout. Nanášejte jednotlivé vrstvy plné (mokré), slabé vrstvy
nejsou nutné. Před aplikací čirého laku nechte 5 – 10 minut odvětrat. Stříkací
pistole HVLP nastavte jako obvykle na 0,7 baru (10 psi) a při rozstřiku snižte tlak
dle potřeby. Finální tlak bude záviset na použité znacce pistole HVLP.
12. Naneste čirý lak na celý díl po nezbytné době odvětrání. Po úplném zaschnutí
čirého laku a ochlazení plochu bodové opravy přeleštěte.
Dodatečné informace:
Nezapomeňte, že 3-vrstvý perleťový efekt je kombinací světelných odrazů z
podkladového laku a přechodu světla přes transparentní vrstvu perleťového bázového
laku. Proto pro přesnou koloristiku hraje tvorba perleťové vrstvy důležitou roli. V praxi to
znamená, že lakýrník musí udělat několik testovacích karet s různou tvorbou perleťového
laku, vybrat vhodnou kartu a opravovat auto se stejným počtem perleťových vrstev. Tento
postup ověřování je detailně popsán níže.

Přezkoušení 3- vrstvé perleťové barvy
Prřprava:
- U všech 3-vrstvých perleťových barvev je důležité nastříkat několik testovacích
karet pro ověření kvality barevné shody.
- Toto je třeba udělat před započetím opravy.
Tímto je zajišteno:
- že byl vybrán správný odstín podkladového laku
- že byl nanesen správný počet perleťových vrstev (velmi důležité neboť počet
perleťových vrstev má výrazný vliv na finální barvu)
- snížení rizika drahého předělávání díky lepší koloristice
Příprava testovacích karet – podkladový lak:
- Nejprve zvolte správnou variantu nebo speciál pokladového laku.
- Na testovací kartu aplikujte příslušný šedý základ.
- Namíchejte barvu podkladového laku, aktivujte a řeďte normálním způsobem (viz.
příslušný tech. list).
- Nastříkejte podkladový lak na kartu do kryvosti a nechte zaschnout.
- Najděte díl na vozidle, kde je nanesen pouze podkladový lak (např. pod kapotou) a
zhodnoťte kvalitu barevné shody.
- Pokud je barva jiná, dotónujte podkladový lak pro dosažení barevné shody.
- Shodný podkladový lak aplikujte na vhodný šedý základ na tři testovací karty.
Příprava testovacích karet – perleťový lak:
- Připravte perleťový lak podle receptury a míchejte podle technického listu.
- Zamaskujte dvě ze tří karet, na třetí naneste 1 vrstvu perletě.
- Z druhé karty odstraňte maskování a naneste jednu vrstvu perletě na obě odkryté
karty.
- Odmaskujte poslední kartu a aplikujte jednu vrstvu perlete na všechny tři karty.
- Nechte karty zaschnout a naneste čirý lak.
- Po zaschnutí čirého laku porovnejte testovací karty s vyleštěnou částí originálního
vozidla sousedící s opravovanou plochou.
- Vyberte kartu s barvou nejbližší vozidlu.
- Použijte počet vrstev perleti jako na kartě.
- Při opravě aplikujte lak presně jako na testovací kartě.

Postup aplikace ENVIROBASE
Nová technologie systému barev na vodní bázi s nízkými hodnotami VOC (uni barvy, metalické barvy, perleťové barvy, základové barvy)
- neskladovat při teplotách pod 5 °C
- barvu před upotřebením promíchat, neměla by zpěnit  
- používat sítka vodě odolná 200 µm
- ředit 20% deionizované vody T494, u uni odstínů 10%
- ENV lze použít na většinu základů PPG
- nedoporučujeme používat ENV přímo na D831 Universel nebo D836/8 Koba
- pro vyšší produktivitu doporučujeme použít tónované plniče

1. Čištění podkladu čističem na lihové bázi (lihový čistič odstraní nejen mastnotu, ale i minerály z vody po broušení za mokra a i sůl z potících se rukou)
2. Před samotnou aplikací ENV otřít povrch antistatickou utěrkou která nezanechává lep na otřené ploše
3. Naneste sérii lehkých (polovičních) vrstev, odvětrání proveďte ofukováním vzduchem k tomu vhodným ofukovadlem, ne stříkací pistolí (studený vzduch z kompresoru = pomalejší odvětrání !) - doby odvětrání se prodlužují aplikací příliš silných vrstev.
Pro metalické a perleťové barvy aplikujte navíc jednu prašnou vrstvu pro dosažení shodného odstínu s originálním lakem.
Použijte stříkací pistoli s horním plněním (pro snadnější čistění) a tryskou 1,2 – 1,3 mm
4. Odvětrejte - mezi jednotlivými vrstvami matný vzhled (před aplikací čirého laku matný vzhled + 5 minut) cca 5 - 25 minut
5. Naneste doporučený HS nebo UHS čirý lak

Schnutí ENV
- čím nižší je vlhkost, tím rychlejší je odpaření vody z laku (“suchý” vzduch udrží více vody)
- čím vyšší je teplota, tím rychlejší je odpaření vody z laku
- čím vyšší je objem proudícího vzduchu přes povrch vrstvy laku, tím rychlejší je odpaření vody z laku

Čištění stříkací pistole
- pomůcky se čistí vodou, nejsou nutná rozpouštědla
- pokud používáte jednu stříkací pistoli na ENV i na bezbarvý lak, je nutné stříkací pistoli důkladně vyfoukat

Postup aplikace Deltron Progress UHS
(nahrazuje Deltron DG, má daleko vyšší kryvost, tím i menší spotřebu a lakovanému objektu dává větší hloubku lesku díky vysokému obsahu pevných cástic)
Aby lakýrník dokonale využil všech těchto vlastností, je nutná správná příprava produktu a jeho následná aplikace.
Deltron Progress UHS se tuží a ředí v poměru 2:1:0,6 (33,3%), viz. technický list.
Barvu je nutné dokonale promíchat aby bylo dosaženo spojení barvy, tužidla a ředidla.
Pro nejlepší aplikaci doporučujeme použít pistoli SATA RP s tryskou 1,2 – 1,3 mm a tlakem 2,5 baru.
Deltron Progress nanášíme ve dvou vrstvách:
1.vrstva – barvu nanášíme rychlými tahy do stran ve vzdálenosti 10 – 15 cm od objektu, lakovanou plochu překrýváme po 1/3.
Olakovaná plocha má být stejnoměrná,slabá vrstva – vizuálně lesklý pomeranč.
Odvětrání 5 minut.
2.vrstva – barvu nanášíme v plné vrstvě ve vzdálenosti 15 cm od objektu.
Necháme 5 minut odvětrat a sušíme při 60oC 10 - 30 minut (dle volby tužidla).
Touto aplikací dosáhneme dokonalého povrchu s vysokým leskem a hloubkou lakované plochy.
Při nesprávné aplikaci může dojít k větší spotřebě materiálu, k vadám lakované plochy (krátery) a špatnému vytvrdnutí barvy.


 

3M


Systém pro renovaci laku - postup stahujte zde

Systém pro renovaci laku - produkty stahujte zde


 

ATMOS

 

Úprava vzduchu

Díky správné úpravě stlačeného vzduchu lze výrazně snížit míru výpadků strojů a doby odstávek. Jako procesní médium musí stlačený vzduch splňovat technické podmínky a musí být odpovídajícím způsobem upraven. Kvalita stlačeného vzduchu se proto řídí příslušnými požadavky.

 

Norma ISO 8573-1 stanovuje povolené množství nečistot na metr krychlový stlačeného vzduchu. Jako tři primární nečistoty se uvádí pevné částice, voda a olej.

 

Nejproblematičtější ze všech nečistot ve stlačeném vzduchu je voda. Voda ve stlačeném vzduchu je nežádoucí. Způsobuje nejen poškození korozí, ale podílí se na snížení účinnosti spotřebičů a tím i jejich výkonnostních parametrů a podporuje také růst mikroorganismů, které škodí personálu a mohou kontaminovat i produkty a procesy.

 

Pomocí vhodných sušiček (adsorpční, kondenzační, membránové, ad.) lze zajistit požadovaný stupeň zbytkové vlhkosti.

 

Kondenzační sušiče jsou velice účinným a cenově dostupným řešením k odstranění vlhkosti až do TRB 3°C, tj. zbytková vlhkost za sušičem, se při správném nadimeznování v kombinaci s příslušnými filtry a předfiltry pohybuje do max. cca 5,953 g/m3. tj. cca 5,953 ml v každých 1000 litrech stlačeného vzduchu. Tato zbytková a dále již konstantní zbytková hodnota je již zpravidla zcela optimální a obvykle dostatečná pro široké spektrum firem z oblasti různých řemeslnický dílen typu pneuservis, autoservis, předúprava povrchu (tryskání), lakovna, truhlárna, atd.

 

Instalací vhodných úpravných jednotek nejen že dosáhnete naplánované životnosti a výkonnostních parametrů vašich spotřebičů tlakového vzduchu, ale také významných úspor nákladů nutně spojených s opravami či obnovou strojního zařízení.

 

V případě potřeby se na nás obraťte a rádi Vám pomůžeme s návrhem vhodných úpravných jednotek pro Vaše potřeby.

Nacházíte se: Home > Servis >
Hledání
Mapa webu | 

PPG
Max Meyer
BUFA
KLINGSPOR
DeVilbiss
SATA
FESTOOL
3M
DINITROL
Roberlo
Atmos
UPOZORNĚNÍ
Omezení provozu na konci roku 2023

V době 23.12.2023 až 1.1.2024 bude z technických důvodů činnost e-shopu omezena. Objednávky přijaté v tomto období začnou být postupně vyřizovány 2.1.2024.

Nejprodávanější
AUTOLAKY / SPREJE / VYBAVENÍ AUTOLAKOVEN / BRUSIVO / NÁŘADÍ / MATERIÁLY PRO VÝROBU KOMPOZITNÍCH DÍLŮ